میزبانان بازیهای یونیورسیاد جهانی از ابتدا تا کنون

 

 سال  دوره       یونیورسیاد تابستانی  دوره             یونیورسیاد زمستانی1959      1    Turin,  Italy   — 1960   —     1 Chamonix,  France 1961     2  Sofia,  Bulgaria   — 1962   —     2 Villars,  Switzerland 1963     3 Porto Alegre,  Brazil   — 1964   —      3 Špindlerův Mlýn,  Czechoslovakia 1965     4 Budapest,  Hungary   — 1966   —      4 Sestriere,  Italy 1967     5 Tokyo,  Japan   — 1968   —     5 Innsbruck,  Austria 1970    6 Turin,  Italy     6 Rovaniemi,  Finland 1972   —     7 Lake Placid,  United States 1973     7 Moscow,  Soviet Union   — 1975     8 Rome,  Italy     8 Livigno,  Italy 1977     9 Sofia,  Bulgaria   — 1978   —     9 Špindlerův Mlýn,  Czechoslovakia 1979      10 Mexico City,  Mexico   — 1981     11 Bucharest,  Romania   10 Jaca,  Spain 1983     12 Edmonton, Alberta,  Canada   11 Sofia,  Bulgaria 1985     13 Kobe,  Japan    12 Belluno,  Italy 1987     14 Zagreb,  Yugoslavia    13 Štrbské Pleso,  Czechoslovakia 1989     15 Duisburg,  West Germany    14 Sofia,  Bulgaria 1991     16 Sheffield,  United Kingdom   15 Sapporo,  Japan 1993     17 Buffalo,  United States    16 Zakopane,  Poland 1995     18 Fukuoka,  Japan     17 Jaca,  Spain 1997     19 Sicily,  Italy     18 Muju / Jeonju,  South Korea 1999     20 Palma de Mallorca,  Spain    19 Poprad Tatry,  Slovakia 2001     21 Beijing,  China    20 Zakopane,  Poland 2003     22 Daegu,  South Korea    21 Tarvisio,  Italy 2005     23 İzmir,  Turkey    22 Innsbruck / Seefeld,  Austria 2007     24 Bangkok,  Thailand     23 Turin,  Italy 2009     25 Belgrade,  Serbia     24 Harbin,  China 2011     26 Shenzhen,  China    25 Erzurum,  Turkey 2013     27 Kazan,  Russia    26 Maribor,  Slovenia 2015     28 Gwangju,  South Korea     27 Granada,  Spain 2017     29 Taipei,  Taiwan1     28 Almaty,  Kazakhstan

 

/ 0 نظر / 45 بازدید