تاریخچه کامل لیگ جهانی والیبال از آغاز تا کنون

سالمیزبان بازی فینال بازی رده بندیقهرماننتیجهنایب قهرمانمقام سومنتیجهمقام چهارم1990 Japan
اوزاکا
ایتالیا
3–0
هلند
برزیل 3–1
شوروی 1991 Italy
میلان
ایتالیا
3–0
کوبا
شوروی 3–1
هلند 1992 Italy
جنوا
ایتالیا
3–1
کوبا
آمریکا 3–1
هلند 1993 Brazil
سائوپائولو
برزیل
3–0
روسیه
ایتالیا 3–0
کوبا 1994 Italy
میلان
ایتالیا
3–0
کوبا
برزیل 3–2
بلغارستان 1995 Brazil
ریو دو ژانیرو 
ایتالیا
3–1
برزیل
کوبا 3–2
روسیه 1996 Netherlands
روتردام
هلند
3–2
ایتالیا
روسیه 3–2
کوبا 1997 Russia
مسکو
ایتالیا
3–0
کوبا
روسیه 3–0
هلند 1998 Italy
میلان
کوبا
[note 1]
روسیه
هلند [note 1]
ایتالیا 1999 Argentina
ماردل پلاتا
ایتالیا
3–1
کوبا
برزیل 3–1
روسیه 2000 Netherlands
روتردام
ایتالیا
3–2
روسیه
برزیل 3–0
یوگسلاوی 2001 Poland
کاتوویتسه
برزیل
3–0
ایتالیا
روسیه 3–0
یوگسلاوی 2002 Brazil
بلوهوریزونت
روسیه
3–1
برزیل

       

یوگسلاوی

3–1
ایتالیا 2003 Spain
مادرید
برزیل
3–2
صربستان و مونتنگرو
ایتالیا 3–1
جمهوری چک 2004 Italy
رم
برزیل
3–1
ایتالیا
صربستان و مونتنگرو 3–0
بلغارستان 2005 Serbia and Montenegro
بلگراد
برزیل
3–1
صربستان و مونتنگرو
کوبا 3–2
لهستان 2006 Russia
مسکو
برزیل
3–2
فرانسه
روسیه 3–0
بلغارستان 2007 Poland
کاتوویتسه
برزیل
3–1
روسیه

آمریکا

3–1
لهستان 2008 Brazil
ریو دو ژانیرو
آمریکا
3–1
صربستان
روسیه 3–1
برزیل 2009 Serbia
بلگراد
برزیل
3–2
صربستان
روسیه 3–0
کوبا 2010 Argentina
کوردوبا
برزیل
3–1
روسیه
صربستان 3–2
کوبا 2011 Poland
گدانسک / سوپوت
روسیه
3–2
برزیل
لهستان 3–0
آرژانتین 2012 Bulgaria
صوفیه            

  1.  {جدول مدالها}

 رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع1  برزیل 9 3 4 16 2  ایتالیا 8 3 2 13 3  روسیه 2 5 7 14 4  کوبا 1 5 2 8 5  هلند 1 1 1 3 6  آمریکا 1 0 2 3 7  صربستان 0 4 3 7 8  فرانسه 0 1 0 1 9  لهستان 0 0 1 1 مجموع22222266نویسنده : محمد رافع 

/ 0 نظر / 38 بازدید