نابغه شنای جهان مایکل فلپس

 
 
 

رکورد مدالمایکل فلپس
مایکل فلپس شرکت‌کنندهٔ کشور Flag of the United States.svg ایالات متحده آمریکاشنای مردانبازی‌های المپیکطلا آتن ۲۰۰۴ ۱۰۰ متر پروانه طلا آتن ۲۰۰۴ ۲۰۰ متر پروانه طلا آتن ۲۰۰۴ ۲۰۰ متر مختلط طلا آتن ۲۰۰۴ ۴۰۰ متر مختلط طلا آتن ۲۰۰۴ ۲۰۰×۴ متر آزاد طلا آتن ۲۰۰۴ ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا پکن ۲۰۰۸ ۲۰۰ متر آزاد طلا پکن ۲۰۰۸ ۱۰۰ متر پروانه طلا پکن ۲۰۰۸ ۲۰۰ متر پروانه طلا پکن ۲۰۰۸ ۲۰۰ متر مختلط طلا پکن ۲۰۰۸ ۴۰۰ متر مختلط طلا پکن ۲۰۰۸ ۱۰۰×۴ متر آزاد طلا پکن ۲۰۰۸ ۲۰۰×۴ متر آزاد طلا پکن ۲۰۰۸ ۱۰۰×۴ متر امدادی برنز آتن ۲۰۰۴ ۲۰۰ متر آزاد برنز آتن ۲۰۰۴ ۱۰۰×۴ متر آزاد قهرمانی جهانطلا فوکوکا ۲۰۰۱ ۲۰۰ متر پروانه طلا بارسلونا ۲۰۰۳ ۲۰۰ متر پروانه طلا بارسلونا ۲۰۰۳ ۲۰۰ متر مختلط طلا بارسلونا ۲۰۰۳ ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا مونترئال ۲۰۰۵ ۲۰۰ متر آزاد طلا مونترئال ۲۰۰۵ ۲۰۰ متر مختلط طلا مونترئال ۲۰۰۵ ۱۰۰×۴ متر آزاد طلا مونترئال ۲۰۰۵ ۲۰۰×۴ متر آزاد طلا مونترئال ۲۰۰۵ ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا ملبورن ۲۰۰۷ ۲۰۰ متر آزاد طلا ملبورن ۲۰۰۷ ۱۰۰ متر پروانه طلا ملبورن ۲۰۰۷ ۲۰۰ متر پروانه طلا ملبورن ۲۰۰۷ ۲۰۰ متر مختلط طلا ملبورن ۲۰۰۷ ۴۰۰ متر مختلط طلا ملبورن ۲۰۰۷ ۱۰۰×۴ متر آزاد طلا ملبورن ۲۰۰۷ ۲۰۰×۴ متر آزاد نقره بارسلونا ۲۰۰۳ ۱۰۰ متر پروانه نقره بارسلونا ۲۰۰۳ ۲۰۰×۴ متر آزاد نقره مونترئال ۲۰۰۵ ۱۰۰ متر پروانه قهرمانی جهان (Short Course)طلا ایندیاناپولیس ۲۰۰۴ ۲۰۰ متر آزاد قهرمانی اقیانوس آرامطلا یوکوهاما ۲۰۰۲ ۲۰۰ متر مختلط طلا یوکوهاما ۲۰۰۲ ۴۰۰ متر مختلط طلا یوکوهاما ۲۰۰۲ ۱۰۰×۴ متر امدادی طلا ویکتوریا ۲۰۰۶ ۲۰۰ متر پروانه طلا ویکتوریا ۲۰۰۶ ۲۰۰ متر مختلط طلا ویکتوریا ۲۰۰۶ ۴۰۰ متر مختلط طلا ویکتوریا ۲۰۰۶ ۱۰۰×۴ متر آزاد طلا ویکتوریا ۲۰۰۶ ۲۰۰×۴ متر آزاد نقره یوکوهاما ۲۰۰۲ ۲۰۰ متر پروانه نقره یوکوهاما ۲۰۰۲ ۲۰۰×۴ متر آزاد نقره ویکتوریا ۲۰۰۶ ۲۰۰ کرال پشت
 
 
نویسنده: محمد رافع
/ 0 نظر / 137 بازدید