تاریخچه کامل جام ملتهای فوتبال اروپا

 

سالمیزبانفینالرده بندیقهرماننتیجهنایب قهرمانسومنتیجهچهارم1960  فرانسه
شوروی
2–1
aet
یوگسلاوی
چکسلواکی 2–0
فرانسه 1964  اسپانیا
اسپانیا
2–1
شوروی
مجارستان 3–1
aet
دانمارک 1968  ایتالیا
ایتالیا
1–1 aet
2–0 replay
یوگسلاوی
انگلستان 2–0
شوروی 1972  بلژیک
آلمان غربی
3–0
شوروی
بلژیک 2–1
مجارستان 1976  یوگسلاوی
چکسلواکی
2–2 aet
(5–3) ps
آلمان غربی
هلند 3–2
aet
یوگسلاوی 1980  ایتالیا
آلمان غربی
2–1
بلژیک
چکسلواکی 1–1(1)
(9–8) ps
ایتالیا        1984  فرانسه
فرانسه
2–0
اسپانیا    دانمارک و پرتغال 1988  آلمان غربی
هلند
2–0
شوروی    ایتالیا و آلمان غربی 1992  سوئد
دانمارک
2–0
آلمان    هلند و سوئد 1996  انگلستان
آلمان
2–1
asdet
جمهوری چک   انگلیس و فرانسه 2000  بلژیک &
 هلند
فرانسه
2–1
asdet
ایتالیا    هلند و پرتغال 2004  پرتغال
یونان
1–0
پرتغال   جمهوری چک و هلند 2008  اتریش &
 سوئیس
اسپانیا
1–0
آلمان    روسیه و ترکیه

نویسنده : محمد رافع

/ 0 نظر / 69 بازدید