تاريخ : یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠ | ۸:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
1930(Uruguay) 1-Uruguay 2-Argentine 3-Etats-unis 4-Yougoslavie***1934(Italie) 1-Italie 2-Tchecoslovaquie 3-Allemagne 4-Autriche***1938(France) 1-Italie 2-Hongrie 3-Bresil 4-Suede***1950(Bresil) 1-Uruguay 2-Bresil 3-Suede 4-Espagne***1954(Suisse) 1-RFA 2-Hongrie 3-Autriche 4-Uruguay***1958(Suede) 1-Bresil 2-Suede 3-France 4-RFA***1962(Chili) 1-Bresil 2-Tchecoslovaquie 3-Chili 4-Yougoslavie***1966(Angleterre) 1-Angleterre 2-RFA 3-Portugal 4-Union Sovietique***1970(Mexique) 1-Bresil 2-Italie 3-RFA 4-Uruguay***1974(RFA) 1-RFA 2-Pays-Bas 3-Pologne 4-Bresil***1978(Argentine) 1-Argentine 2-Pays-Bas 3-France 4-Belgique***1982(Espagne) 1-Italie 2-RFA 3-Pologne 4-France***1986(Mexique) 1-Argentine 2-RFA 3-France 4-Belgique***1990(Italie) 1-RFA 2-Argentine 3-Italie 4-Angleterre***1994(Etates-Unis) 1-Bresil 2-Italie 3-Suede 4-Bulgarie***1998(France) 1-France 2-Bresil 3-Croatie 4-Pays-Bas***2002(Coree du Sud/Japon) 1-Bresil 2-Allemagne 3-Turquie 4-Coree du Sud***2006(Allemagne)1-Italie 2-France 3-Allemagne 4-Portugal***2010(Afrique du Sud) 1-Espagne 2-Pays-Bas 3-Allemagne 4-Uruguay***2014(Bresil)?***2018(Russie)?***2022(Qatar)?***(Mohammad Rafea)

تاريخ : یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠ | ۸:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
١٩٣٠‏(أوروجوای‏)‏١-اروجوای ٢-الأرجنتین ٣-الولایات المتحدة ۴-یوغوسلافیا‏*‏‏*‏‏*‏١٩٣۴ (إیطالیا‏)‏ ١-إیطالیا ٢-تشیکوسلوفاکیا ٣-ألمانیا ۴-النمسا‏*‏‏*‏‏*‏١٩٣٨ (فرنسا‏)‏ ١-إیطالیا ٢-المجر ٣-البرازیل ۴-السوید‏*‏‏*‏‏*‏١٩۵٠ (البرازیل‏)‏ ١-أوروجوای ٢-البرازیل ٣-السوید ۴-إسبانیا‏*‏‏*‏‏*‏١٩۵۴ (سویسرا‏)‏١-ألمانیا الغربیة ٢-المجر ٣-المنسا ۴-أوروجوای ***١٩۵٨ (السوید‏)‏ ١-البرازیل ٢-السوید ٣-فرنسا ۴-ألمانیا الغربیة ***١٩۶٢(تشیلی‏)‏ ١-البرازیل ٢-تشیکوسلوفاکیا ٣-تشیلی ۴-یوغوسلافیا‏*‏‏*‏‏*‏١٩۶۶‏(إنجلنزا‏)‏١-إنجلنزا ٢-ألمانیا ٣-البرتغال ۴-الإتحاد السوفیتی‏*‏‏*‏‏*‏١٩٧٠(المکسیک‏)‏١-البرازیل٢-إیطالیا ٣-ألمانیا الغربیة ۴-أوروجوای‏*‏‏*‏‏*‏١٩٧۴(ألمانیا‏)‏١-ألمانیا الغربیة ٢-هولندا ٣-بولندا ۴-البرازیل ***١٩٧٨(الإرجنتین‏)‏ ١-الإرجنتین ٢-هولندا ٣-البرازیل ۴-إیطالیا‏*‏‏*‏‏*‏١٩٨٢(إسبانیا‏)‏ ١-إیطالیا ٢-ألمانیا الغربیة ٣-بولندا ۴-فرنسا‏*‏‏*‏‏*‏١٩٨۶(المکسیک‏)‏ ١-الأرجنتین ٢-ألمانیا الغربیة ٣-فرنسا ۴-بلجیکا‏*‏‏*‏‏*‏١٩٩٠(إیطالیا‏)‏١-ألمانیا الغربیة ٢-الأرجنتین ٣-إیطالیا ۴-إنجلنزا‏*‏‏*‏‏*‏١٩٩۴(الولایات المتحدة‏)‏ ١-البرازیل ٢-إیطالیا ٣-السوید ۴-بلغاریا‏*‏‏*‏‏*‏١٩٩٨(فرنسا‏)‏ ١-فرنسا ٢-البرازیل ٣-کرواتیا ۴-هولندا‏*‏‏*‏‏*‏٢٠٠٢(کوریا الجنوبیة/الیابان‏)‏١-البرازیل ٢-ألمانیا ٣-ترکیا ۴-کوریا الجنوبیة‏*‏‏*‏‏*‏٢٠٠۶(ألمانیا‏)‏ ١-إیطالیا ٢-فرنسا ٣-ألمانیا ۴-البرتغال‏*‏‏*‏‏*‏٢٠١٠(جنوب أفریقیا‏)‏ ١-إسبانیا ٢-هولندا ٣-ألمانیا ۴-أوروجوای‏*‏‏*‏‏*‏٢٠١۴(البرازیل‏)‏ ؟ ؟ ؟‏ ***٢٠١٨(روسیا‏)‏ ؟ ؟ ؟ *** ٢٠٢٢(قطر‏)‏ ؟ ؟ ؟ *** {محمد رافع‏}‏

تاريخ : سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠ | ٧:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()

مسابقات والیبال

دهمین دوره والیبال قهرمانی مردان جهان در سال 1982 و در کشور آرژانتین برگزار شد که شوروی با پیروزی در برابر برزیل به مقام قهرمانی رسید و میزبان با پیروزی در برابر ژاپن سوم شد؛ یازدهمین دوره مسابقات سال 1986درفرانسه برگزار شد که در فینال مسابقات آمریکا با برد در برابر شوروی قهرمان شد وبلغارستان با پیروزی در برابر برزیل سوم شد ؛ دوازدهمین دوره در سال 1990 در برزیل انجام شد که ایتالیا با پیروزی در برابر کوبا قهرمان شد و شوروی با پیروزی در مقابل برزیل سوم شد؛مسابقات سال 1994در یونان برگزار شد که در بازی نهایی ایتالیا با برد در برابر هلند به مدال طلا رسید وآمریکا با برد در برابر کوبا به مدال برنز رسید؛چهاردهمین دوره بازیها در سال 1998و با حضور تیم ایران در ژاپن انجام شد که تیم ایتالیا با پیروزی در برابر یوگسلاوی اول شد و کوبا با برد در برابر برزیل سوم شد؛ پانزدهمین دوره مسابقات در سال 2002 و به میزبانی آرژانتین برگزار شد که برزیل با برد در برابر روسیه به مدال طلا رسید و فرانسه با پیروزی در مقابل یوگسلاوی سوم شد؛شانزدهمین دوره مسابقات در سال 2006 وباشرکت تیم والیبال ایران در ژاپن برگزار شد که تیم برزیل با برتری در برابر لهستان قهرمان شد و بلغارستان با پیروزی در مقابل صربستان ومونته نگرو به مدال برنز رسید؛مسابقات سال2010 که هفدهمین دوره مسابقات بود وایران هم حضور داشت در ایتالیا انجام شد که تیم برزیل با پیروزی در برابر کوبا قهرمان شد و صربستان با پیروزی در مقابل میزبان سوم شد؛ هجدهمین دوره مسابقات قرار است در سال 2014 و در کشور لهستان برگزار شود؛نویسنده محمد رافعتاريخ : شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ | ۳:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
نخستین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در سال 1949 و به میزبانی قاره اروپا ودرشهر پراگ چکسلواکی برگزار شد که تیم اتحاد جماهیر شوروی با برد در برابر میزبان اولین عنوان قهرمانی این بازیها را بدست آورد و تیمهای بلغارستان و رومانی به ترتیب سوم و چهارم شدند؛دومین دوره مسابقات در سال 1952 در شوروی انجام شد که میزبان با پیروزی در برابر چکسلواکی قهرمان شد و بلغارستان با برد در برابر رومانی به مدال برنز رسید ؛ سومین دوره این بازیها در کشور فرانسه انجام شد که در فینال چکسلواکی با پیروزی در برابر رومانی صاحب گردن آویز طلا شد و شوروی با برد در برابر لهستان سوم شد ؛ مسابقات 1960 در شهر ریو دو ژانیرو برزیل انجام شد که شوروی با شکست چکسواکی در بازی پایانی قهرمان شد و رومانی با برد در برابر بلغارستان سوم شد ؛پنجمین دور بازیها به میزبانی کشور شوروی انجام شد که میزبان با برد در برابر چکسلواکی به مدال طلا رسید و رومانی با پیروزی در برابر بلغارستان سوم شد؛ مسابقات سال 1966 در قاره اروپا و کشور چکسلواکی انجام شد که میزبان با ساپورت هوادارانش با غلبه بر رومانی برای دومین قهرمان شد و شوروی با پیروزی در برابر آلمان شرقی به مدال برنز دست پیدا کرد؛ هفتمین دوره مسابقات در شهر صوفیه بلغارستان که برای نخستین بار تیم ملی والیبال ایران هم حضور داشت انجام شد که در فینال بازیها آلمان شرقی با شکست بلغارستان قهرمان شد و ژاپن با پیروزی در برابر چکسلواکی سوم شد؛ مسابقات سال1974در مکزیک انجام شد که تیم لهستان اول شد و شوروی به مقام نائب قهرمانی رسید و ژاپن و آلمان شرقی هم به ترتیب سوم و چهارم شدند؛ نهمین دور مسابقات در سال1978 در ایتالیا انجام شد که شوروی با برد در برابر میزبان به مدال طلا رسید و کوبا با برد در برابر کره جنوبی سوم شد؛نویسنده محمد رافع

تاريخ : شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()

نخستین دوره جام جهانی فوتسال در سال 1989 به میزبانی قاره اروپا وکشور گل لاله ،هلند برگزار شد که برزیل در فینال مسابقات دو بر یک هلند میزبان را برد و اولین کاپ جام جهانی را به خانه برد و تیم ایالات متحده با برد برابر بلژیک سوم شد ؛دومین دوره بازیها در سال 1992 در شرق آسیا ،هنگ کنگ انجام شد که برزیل با پیروزی چهار بریک در برابر ایالات متحده به دومین قهرمانی خود رسید و اسپانیا با پیروزی نه بر شش در برابر تیم ملی فوتسال ایران سوم شد؛ در سومین دوره جام جهانی فوتسال که در سال 1996 و در اسپانیا انجام شد تیم برزیل با پیروزی شش بر چهار در برابر میزبان برای سومین بار پیاپی به مدال طلا رسید و تیم روسیه با پیروزی برابر اوکراین سوم شد؛ دور بعدی مسابقات درسال 2000 واینبار در آمریکای شمالی و کشور کوچک گواتمالا برگزار شد که اسپانیا برای اولین بار با پیروزی چهار بر سه در برابر برزیل قهرمان شد و پرتغال با برد در برابر روسیه سوم شد؛پنجمین دوره بازیها در سال 2004 و در کشور تایوان انجام شد که تیم اسپانیا با برد دو بر یک در برابر ایتالیا قهرمان شد و برزیل با برد در برابر آرژانتین سوم شد؛بازیهای سال 2008 که ششمین دوره مسابقات هم بود اینبار در برزیل برگزار شد که تیم میزبان با پیروزی چهار بر سه در ضربات پنالتی در برابر اسپانیا برای چهارمین بار قهرمان شد و ایتالیا با برد در برابر روسیه سوم شد ؛قراراست دور بعدی مسابقات در سال 2012 و در کشور تایلند برگزار شود؛نویسنده محمد رافعتاريخ : جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
دهمین دوره مسابقات در سال 1986 و در شهر مادرید کشور اسپانیا انجام شد که تیم آمریکا با پیروزی در برابر شوروی به مقام قهرمانی رسید و تیم یوگسلاوی با پیروزی در برابر برزیل به مدال برنز رسید؛یازدهمین دوره بازیها در سال 1990 و به میزبانی شهر بوئنوس آیرس آرژانتین انجام شد که تیم یوگسلاوی با پیروزی در برابرشوروی قهرمان شد و تیم آمریکا و پورتوریکو به ترتیب سوم وچهارم شدند؛دوازدهمین دوره بازیها در سال 1994 و به میزبانی دو شهر تورنتو و هامیلتون کشور کانادا انجام شد که تیم آمریکا با پیروزی در برابر روسیه اول شد و کرواسی با برد در برابر یونان صاحب مدال برنز شد ؛سیزدمین دوره بازیها در سال 1998 وبه میزبانی دو شهر آتن و پیرایئوس یونان انجام شد که تیم یوگسلاوی با برد در برابر روسیه به مدال طلا رسید و آمریکا و یونان سوم و چهارم شدند؛ چهاردهمین دوره مسابقات در سال 2002 در شهر ایندیاناپلیس ایالات متحده آمریکا انجام شد که تیم یوگسلاوی با برد برابر آرژانتین قهرمان شد و آلمان با پیروزی در برابر نیوزیلند به مدال برنز رسید؛در پانزدهمین دوره مسابقات که در سال 2006 در شهر سایتاما ژاپن انجام شد تیم اسپانیا با برد در مقابل یونان صاحب مدال طلا شد وتیم آمریکا با پیروزی برابر آرژانتین سوم شد ؛در شانزدهمین دوره بازیها که درسال 2010ودرشهر استانبول ترکیه و برای نخستین بار با حضور تیم ملی بسکتبال ایران انجام شد که در پایان این دوره از مسابقات تیم آمریکا با برد برابر میزبان به مقام قهرمانی رسید و تیم لیتوانی با پیروزی برابر صربستان به مدال برنز رسید همچنین قرار است هفدمین دوره مسابقات در سال 2014 و در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود؛نویسنده محمد رافع

تاريخ : چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ | ٤:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
اولین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان در سال 1950 و به میزبانی شهر بوئنس آیرس کشور آرژانتین برگزار شد که تیم میزبان با برد مقابل تیم آمریکا به مقام قهرمانی رسید و تیم شیلی و برزیل به ترتیب سوم و چهارم شدند؛ در دومین دوره مسابقات که در سال1954وبه میزبانی شهر یودوژانیرو برزیل برگزار شد تیم آمریکا با برد در برابر میزبان به مدال طلا رسید و تیم فیلیپین با پیروزی در مقابل فرانسه صاحب گردن آویز برنز شد ؛سومین دوره بازیها در سال 1959 وبه میزبانی شهرسانتیاگو پایتخت کشور شیلی انجام شد که تیم برزیل با پیروزی در مقابل قهرمان دوره قبل به مدال طلا رسید و تیم میزبان با برد در برابر تایوان سوم شد ؛در چهارمین دوره بازیها که در سال 1963 به میزبانی شهر ریو دوژانیرو برزیل انجام شد تیم میزبان با برد در برابر یوگسلاوی به مقام قهرمانی رسید و تیم شوروی با برد دربرابر آمریکا سوم شد؛پنجمین دوره مسابقات در سال 1967ودر شهر مونته ویدئو اروگوئه برگزار شد که تیم شوروی با برد در برابر یوگسلاوی اول شد و تیم برزیل با پیروزی در برابر آمریکا سوم شد؛ در ششمین دوره بازیها که درسال 1970و در شهر لیوبلیانا یوگسلاوی انجام شد تیم میزبان با برد مقابل تیم برزیل صاحب گردن آویز طلا شد و تیمهای شوروی و ایتالیا به ترتیب سوم و چهارم شدند؛در هفتمین دوره مسابقات که در سال 1974 و درشهر سان خوان پورتوریکو انجام شد تیم شوروی با پیروزی در مقابل یوگسلاوی به مدال طلا رسید و تیم آمریکا و کوبا سوم وچهارم شدند؛هشتمین دوره بازیها در سال 1978وبه میزبانی شهر مانیل کشور فیلیپین انجام شد که تیم یوگسلاوی با برد در برابر شوروی به مدال طلا رسید و برزیل و ایتالیا به ترتیب سوم و چهارم شدند؛نهمین دوره مسابقات در سال 1982وبه میزبانی شهر کالی کلمبیا انجام شد تیم شوروی با پیروزی برابر تیم آمریکا قهرمان شد و یوگسلاوی با پیروزی در مقابل اسپانیا سوم شد؛نویسنده محمد رافع

تاريخ : چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ | ۳:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
Group A:China-Jordan-Iraq-Singapore***Group B:South Korea-kuwait-United Arab Emirates-Lebanon***Group C:Japan-Uzbekistan-Syria-North Korea***Group D:Australia-Saudi Arabia-Oman-Thailand***Group E:Iran-Qatar-Bahrain-Indonesia

تاريخ : یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠ | ٩:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
بر اساس قرعه کشی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در منطقه اروپا 53 تیم این قاره در 9 گروه تقسیم بندی شدند که در گروه نخست :کرواسی-صربستان-بلژیک-اسکاتلند-مقدونیه -ولز *گروه دوم:ایتالیا-دانمارک-چک-بلغارستان-ارمنستان-مالت‏*گروه سوم:آلمان-سوئد-ایرلند-اتریش-جزایرفارو-قزاقستان‏*گروه چهارم : هلند-ترکیه-مجارستان-رومانی-استونی-آندورا‏*گروه پنجم: نروژ-اسلوونی-سوئیس-آلبانی-قبرس-ایسلند‏*گروه ششم:پرتغال-روسیه-ایرلند شمالی-آذربایجان-اسرائیل-لوگزامبورگ‏*‏ گروه هفتم:یونان-اسلواکی-بوسنی-لیتوانی-لتونی-لیختن اشتاین‏*گروه هشتم:انگلستان-مونته نگرو-اوکراین-لهستان-مولداوی-سان مارینو‏*گروه نهم: اسپانیا-فرانسه-بلاروس-گرجستان-فنلاند که در پایان نه تیم صدرنشین هرگروه مستقیما به جام جهانی فوتبال صعود میکنند و چهار تیم از طریق پلی آف راه پیدا می کنند و مجموعا 13 تیم از قاره اروپا در 2014 برزیل حضور خواهند داشت.

تاريخ : جمعه ۱٤ امرداد ۱۳٩٠ | ۸:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
بر اساس رای گیری درصحن مجلس شورای اسلامی دکتر محمد عباسی با کسب 165 رای موافق از مجموع246رای به عنوان اولین وزیر ورزش تاریخ ایران برگزیده شد عباسی 53ساله متولد 1958 میلادی 1337 خورشیدی  در شهر گرگان استان مازندران سابق (استان گلستان فعلی‏)‏ میباشد وی دارای مدراک تحصیلی ارشد مدیریت دولتی و مدرک دکترا مدیریت می باشد و دو دوره به عنوان وزیر تعاون در دولت احمدی نژاد خدمت کرده است وی همچنین نماینده سابق مردم شهر زادگاهش گرگان در مجلس بوده است. برای این دوست عزیزمان در وزارت تازه تاسیس ورزش آرزوی موفقیت و سربلندی می کنم‏(محمد رافع‏)‏

تاريخ : پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠ | ۱:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در قرعه کشی رقابت های جام جهانی بر طبق قرعه در گروه پنجم و در کنار تیم های قطر و بحرین و اندونزی قرار گرفت ؛ به گزارش وب سایت زاگرس ورزشی از شهر زوریخ سوئیس مقر فدراسیون جهانی فوتبال فیفا لحظاتی پیش برنامه بازیهای تیم ملی فوتبال ایران در راه رسیدن به مرحله نهایی جام جهانی اعلام شد که بر اساس این برنامه ایران در نخستین بازی خود در روز جمعه دوم سپتامبر برابر با 11 شهریورماه 1390 در استادیوم بزرگ یکصد هزار نفری آزادی (آریامهر‏)‏تهران مقابل تیم اندونزی قرار میگیرد در بازی دوم خود در تاریخ 6 سپتامبر برابر 15 شهریور در استادیوم خلیفه شهر دوحه به مصاف قطر می رود در آخرین بازی مرحله رفت در 11 اکتبر برابر باسه شنبه 19 مهرماه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم بحرین خواهد بود در مرحله برگشت در نخستین بازی خود در 11 نوامبر برابر با جمعه 20 آبان در استادیوم ملی شهر منامه به مصاف تیم ملی بحرین می رود ایران در روز 15 نوامبر برابر با سه شنبه 24 آبان در شهر جاکارتا پایتخت ومرکز کشور اندونزی میهمان این تیم خواهد بود و سرانجام در آخرین بازی گوالی فای وانتخابی در روز 29 فوریه برابر باچهارشنبه 10اسفند در زمین شماره یک مجموعه ورزشی آزادی تهران و به امید حضور بیش از یکصد هزار تماشاگر به مصاف تیم ملی فوتبال قطر میزبان جام جهانی 2022 خواهد رفت .نویسنده محمد رافع

تاريخ : چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
روز شنبه در شهر ریو دو ژانیرو برزیل قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال در قاره آسیا انجام شد و بیست تیم راه یافته به این مرحله در پنج گروه چهار تیمی تقسیم شدند که در گروه نخست چین -اردن -عراق-سنگاپور قرار گرفتند .در گروه دوم کره جنوبی -کویت -امارات-لبنان جای گرفتند در گروه سوم ژاپن -ازبکستان-سوریه-کره شمالی حضور دارند در گروه چهارم استرالیا-عربستان-عمان-تایلند به رقابت خواهند پرداخت و سرانجام در گروه پنجم تیم ملی فوتبال ایران به همراه قطر وبحرین و اندونزی از تاریخ 11 شهریور تا10اسفند برای رسیدن به مرحله آخر انتخابی جام جهانی 2014 رقابت خواهندکرد در ضمن از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می کند.نویسنده محمد رافع

تاريخ : سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠ | ٦:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
قرار است بیستمین دوره جام جهانی فوتبال اینبار در آمریکای جنوبی و وبرای دومین بار وبعد از 64سال به میزبانی کشور پهناور برزیل از تاریخ 12 ژوئن تا 13 جولای سال 2014 با حضور 32 تیم، و به میزبانی 12 شهر برگزار شود قرار است فینال این دوره از بازیها در تاریخ 13 جولای 2014 در استادیوم 82 هزار نفری ماریو فیلهو(ماراکانا)‏ شهر ریودوژانیرو انجام شود ؛در ضمن قرار است21دوره جام جهانی از تاریخ 8ژوئن تا8جولای 2018به میزبانی 16 استادیوم در13شهرکشور روسیه انجام شود و همچنین 22 دوره جام جهانی هم با حضور 32 تیم و به میزبانی 12 استادیوم و در7 شهر کشور قطر برگزار شود، نویسنده محمد رافع

تاريخ : شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ | ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
نوزدهمین دوره جام جهانی از تاریخ 11 ژوئن تا 11 جولای 2010 با حضور 32 تیم و به میزبانی کشور آفریقای جنوبی انجام شد، در مرحله نیمه نهایی تیم هلند سه بر دو اروگوئه را برد و تیم اسپانیا یک بر صفر آلمان را برد و به بازی پایانی صعود کرد در مسابقه رده بندی تیم آلمان سه بر دو اروگوئه را برد و به مدال برنز رسید در دیدار فینال که در تاریخ 11 جولای و در استادیوم ساکر سیتی شهر ژوهانسبورگ و با حضور 85 هزار تماشاگر انجام شد تیم اسپانیا در وقت اضافه با تک گل اینیستا یک بر صفر هلند را برد و برای نخستین بار قهرمان جهان شد در مجموع 64 بازی 145 گل به ثمر رسید که فورلان و مولر و اشنایدر و ویا مشترکا با پنج گل زده به عنوان آقای گلی رسیدند، نویسنده محمد رافع

تاريخ : شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ | ٧:٥٤ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
هجدهمین دوره جام جهانی از تاریخ 9 ژوئن تا 9 جولای 2006 و با حضور 32 تیم از جمله تیم ملی کشورمان و به میزبانی قاره اروپا و کشور آلمان انجام شد تیم ملی کشورمان در بازی نخست خود سه بر یک مقابل مکزیک شکست خورد و در بازی دوم خود دو بر صفر مغلوب پرتغال شد و دربازی آخر خود مقابل آنگولا یک بر یک مساوی کرد واز دور رقابتها کنار رفت،در مرحله نیمه نهایی تیم ایتالیا دو بر صفر آلمان را برد و تیم فرانسه یک بر صفر پرتغال شکست داد و به دیدارفینال صعود کرد. در بازی رده بندی تیم میزبان سه بر یک پرتغال را برد و به مقام سوم رسید در دیدار فینال که در تاریخ نهم جولای و در استادیوم المپیک برلین و در حضور هفتاد هزار تماشاگر و به داوری هوراسیو الیزوندو از آرژانتین انجام شد تیم ملی ایتالیا موفق شد در ضربات پنالتی پنج بر سه تیم فرانسه را شکست دهد و برای چهارمین بار قهرمان شود در 64 بازی این مسابقات 147 گل به ثمر رسید که میروسلاو کلوزه از آلمان با پنج گل زده به عنوان آقای گلی رسید و زیدان از فرانسه به عنوان بهترین بازیکن برگزیده شد، نویسنده محمد رافع

تاريخ : شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ | ٧:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
هفدهمین دوره جام جهانی از تاریخ 31 می تا 30 ژوئن2002و با حضور 32 تیم و برای نخستین بار به میزبانی دو کشور کره جنوبی و ژاپن برگزار شد، در مرحله نیمه نهایی تیم آلمان یک بر صفر کره جنوبی را شکست داد و تیم برزیل یک بر صفر ترکیه را برد و به بازی پایانی راه پیدا کرد، در بازی رده بندی ترکیه سه بر دو کره جنوبی را برد و به مقام سوم رسید، در دیدار فینال که در تاریخ 30 ژوئن در استادیوم بین المللی شهریوکوهاما کشور ژاپن و در حضور نزدیک به هفتاد هزار تماشاگر و به داوری پیرلوئیجی کولینا از ایتالیا انجام شد تیم ملی برزیل دو بر صفر آلمان را برد و به مقام قهرمانی رسید، در 64 بازی این دوره از مسابقات 161 گل به ثمر رسید که رونالدو از برزیل با 8 گل زده به عنوان آقای گلی رسید و الیور کان دروازه بان تیم آلمان به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، نویسنده محمد رافع

تاريخ : شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ | ٦:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
شانزدهمین دوره جام جهانی فوتبال از تاریخ 10 ژوئن تا 11 جولای 1998 و برای نخستین بار با حضور 32 تیم و با حضور تیم کشورمان به میزبانی کشور فرانسه برگزار شد، تیم ملی فوتبال ایران در گروه ششم حضور داشت، که در بازی نخست خود یک بر صفر بازی را به یوگسلاوی واگذار کرد و در بازی دوم خود مقابل آمریکا دو بر یک به پیروزی رسید و در بازی آخر خود دو بر صفر مغلوب آلمان شد و از دور مسابقات کنار رفت؛ در مرحله نیمه نهایی تیم فرانسه دو بر یک تیم کرواسی را برد و تیم برزیل در ضربات پنالتی چهار بر دو تیم هلند را برد و فینالیست شد در بازی رده بندی کرواسی دو بر یک هلند را برد و به مقام سوم رسید؛ در دیدار فینال که در تاریخ 11 جولای و در استادیوم سنت دنیس شهر پاریس و در حضور بیش از 90 هزار نفر برگزار شد تیم فرانسه سه بر صفر برزیل را شکست داد و برای نخستین بار قهرمان جام جهانی شد در مجموع 64 بازی برگزار شده 171 گل به ثمر رسید که داور شوکر از کرواسی با شش گل زده به عنوان آقای گلی رسید؛نویسنده محمد رافع

تاريخ : پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠ | ۸:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
پانزدهمین دوره جام جهانی از تاریخ 17 ژوئن تا 17 جولای 1994 وبا حضور 24 تیم و به میزبانی کشور آمریکا برگزار شد درمرحله نیمه نهایی تیم ایتالیا دو بر یک تیم بلغارستان را شکست داد و تیم برزیل یک بر صفر سوئد را برد و به بازی پایانی راه پیدا کرد. در دیدار رده بندی سوئد چهار بر صفر بلغارستان را برد و به مقام سوم رسید، در دیدار فینال که در تاریخ 17 جولای و دراستادیوم رزوبال شهر لس آنجلس و در حضور 95 هزار تماشاگر برگزار شد تیم ملی برزیل در ضربات پنالتی سه بر دو تیم ایتالیا را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید، در مجموع 52 بازی انجام شده 141 گل به ثمر رسید که اولنگ سالنکو از روسیه و هریستو استویچکوف از بلغارستان با شش گل زده به عنوان آقای گلی رسیدند. نویسنده محمد رافع

تاريخ : چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠ | ٢:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()
چهاردهمین دوره جام جهانی فوتبال از تاریخ 8ژوئن تا 8جولای 1990 با حضور 24 تیم و به میزبانی کشور ایتالیا برگزار شد در مرحله نیمه نهایی تیم آرژانتین موفق شد در ضربات پنالتی 4بر3تیم میزبان را شکست دهد و به بازی فینال راه پیدا کند در دیگر بازی این مرحله؛ آلمان غربی هم در ضربات پنالتی با همان نتیجه انگلستان را شکست داد و به دیدار پایانی راه پیدا کرد؛در دیدار رده بندی تیم میزبان دو بر یک انگلیس را برد و به مقام سوم رسید، در دیدار فینال که در تاریخ هشت جولای؛در استادیوم المپیک شهر رم و در حضور 75هزار تماشاگر برگزار شد تیم آلمان غربی موفق شد با تک گل اندریاس برمه از روی نقطه پنالتی تیم آرژانتین را شکست دهد و برای سومین بار به مقام قهرمانی برسد؛در مجموع 52 بازی 115 گل به ثمر رسید که سالواتوره اسکیلاچی از ایتالیا با شش گل زده به عنوان آقای گلی رسید؛نویسنده محمد رافع

تاريخ : شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠ | ٤:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد رافع | نظرات ()

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس